setritesnami.sk

Edit Content

Výpoveď havarijného poistenia - online formulár

Vyplňte nasledujúci formulár a náš systém Vám vytvorí tlačivo výpovede zmluvy havarijného poistenia. Vygenerovaný dokument podpíšte a doručte Vašej poisťovni buď elektronicky, poštou alebo osobne.

Vygenerovať výpoveď Havarijneho poistenia o zániku poistnej zmluvy

Poistník

Vygenerovať výpoveď havarijného poistenia/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Ak si prajete zrušiť havarijné poistenie, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy zákonného poistenia, ktoré po vytlačení môžete doručiť vašej poisťovni.

Adresa trvalého bydliska / sídla

Ako vypovedať zmluvu havarijného poistenia

Dôvody pre vypovedanie havarijného poistenia

 

 • koniec poistného obdobia (výpoveď min. 6 týždňov pred koncom poistného obdobia)
 • zánik motorového vozidla (zošrotovanie)
 • zmena držiteľa vozidla (predaj, darovanie)
 • vyradenie z evidencie
 • krádež a odcudzenie vozidla (na základe oznámenie Polície SR)
 • škodová udalosť (výpoveď do 1 mesiaca od jej oznámenia)

Poistnú zmluvu môže vypovedať len poistník alebo ním poverená osoba s plnou mocou .

Ako pri výpovedi poistenia postupovať?

Zadajte do formulára dôvod výpovede a všetky potrebné údaje, a jednoduchým spôsobom získate výpoveď poistnej zmluvy. Vygenerujte si písomnú výpoveď, priložte prípadne doklad preukazujúci dôvod a zašlite do poisťovne najlepšie doporučene alebo zaneste priamo na pobočku poisťovne.

Čo treba priložiť k výpovedi havarijného poistenia?

Pri niektorých dôvodoch výpovede, je vždy potrebné doložiť aj daný dôvod príslušným potvrdením, ktoré preukazuje oprávnenosť výpovede a to:

 • Potvrdenenie o likvidácii vozidla – v prípade zošrotovania vozidla
 • Kúpna zmluva alebo Kópia technického preukazu – pri predaji vozidla
 • Potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie – v prípade vyradenie vozidla
 • Policajný protokol o krádeži vozidla – v prípade odcudzenia vozidla
 • Pri týchto výpovediach, teda z dôvodov, že podávate výpoveď skôr ako pri konci poistného obdobia, požiadajte poisťovňu súčasne aj o vrátenie zvyšku nespotrebovaného poistného.

Poisťovňa môže žiadosť o vypovedanie zmluvy zamietnuť a to z dôvodu nedodržania niektorých z vyššie spomínaných časových intervalov.

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.