setritesnami.sk

Edit Content

Výpoveď majetkového poistenia - online formulár

Vyplňte nasledujúci formulár a náš systém Vám vytvorí tlačivo výpovede zmluvy majetkového poistenia. Vygenerovaný dokument podpíšte a doručte Vašej poisťovni buď elektronicky, poštou alebo osobne.

Vygenerovať výpoveď poistnej zmluvy k nehnuteľnosti/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Poistník

Vygenerovať výpoveď poistnej zmluvy k majetku/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Ak si prajete zrušiť poistnú zmluvu k majetku, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy zákonného poistenia, ktoré po vytlačení môžete doručiť vašej poisťovni.

Adresa trvalého bydliska / sídla

Ako vypovedať poistenie majetku?

Dôvody pre výpoveď poistenia majetku (domu, bytu, chaty a domácnosti)
  • koniec poistného obdobia – predpokladá doručenú výpoveď minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
  • zánik poistenej nehnuteľnosti
  • zmena osoby vlastníka nehnuteľnosti
  • zákonne bez udania dôvodu do 2 mesiacov od uzatvorenia
  • po poistnej udalosti do 3 mesiacov od jej oznámenia – od podania výpovede začína plynúť mesačná výpovedná lehota
Ako pri výpovedi poistenia postupovať?

Zadajte do formulára dôvod výpovede a všetky potrebné údaje, a jednoduchým spôsobom získate výpoveď poistnej zmluvy. Vygenerujte si písomnú výpoveď, priložte prípadne doklad preukazujúci dôvod a zašlite do poisťovne najlepšie doporučene alebo zaneste priamo na pobočku poisťovne.

Na základe dôvodu výpovede, Vám následne vyplýva povinnosť doložiť ďalšie doklady ako napr.:

  • Potvrdenie o likvidácii nehnuteľnosti – pri zániku poistenej nehnuteľnosti alebo
  • Kópia kúpnej zmluvy či listu vlastníctva – pri zmene osoby vlastníka nehnuteľnosti

V ostatných prípadoch prílohy k výpovedi nie sú potrebné,

Výpoveď môže podať len:

  • poistník alebo ním poverená osoba na základe platnej plnej moci

Poisťovňa môže žiadosť o vypovedanie zmluvy zamietnuť a to z dôvodu nedodržania niektorých z vyššie spomínaných časových intervalov.

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.