setritesnami.sk

Edit Content

Výpoveď cestovného poistenia - online formulár

Vyplňte nasledujúci formulár a náš systém Vám vytvorí tlačivo výpovede zmluvy cestovného poistenia. Vygenerovaný dokument podpíšte a doručte Vašej poisťovni buď elektronicky, poštou alebo osobne.
Vygenerovať výpoveď Cestovného poistenia/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Poistník

Vygenerovať výpoveď cestovného poistenia/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Ak si prajete zrušiť cestovné poistenie, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy zákonného poistenia, ktoré po vytlačení môžete doručiť vašej poisťovni.

Adresa trvalého bydliska / sídla

Ako vypovedať zmluvu cestovného poistenia

Dôvody pre výpoveď cestovného poistenia
  • koniec poistného obdobia (výpovedná lehota je šesť týždňov pred koncom poistného obdobia)
  • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy na ročné cestovné poistenie
  • vznik škodovej udalosti (na základe konkrétnych podmienok poisťovne uvedených vo VPP)
  • úmrtie poisteného
Ako pri výpovedi poistenia postupovať?

Zadajte do formulára dôvod výpovede a všetky potrebné údaje, a jednoduchým spôsobom získate výpoveď poistnej zmluvy. Vygenerujte si písomnú výpoveď, priložte prípadne doklad preukazujúci dôvod a zašlite do poisťovne alebo zaneste priamo na pobočku poisťovne.

Výpoveď môže podať len:

  • poistník alebo ním poverená osoba na základe platnej plnej moci

Ak nepodávate výpoveď poistnej zmluvy na cestovné poistenie zo zákonných dôvodov, treba k danej výpovedi v priebehu poistného obdobia doložiť aj potrebné doklady, ktoré potvrdzujú danú situáciu. Takýmito dokladmi sú:

  • záznam o škodovej udalosti od poisťovne (výpoveď z dôvodu škodovej udalosti) a
  • úmrtný list (výpoveď z dôvodu úmrtia poistníka).

Tieto doklady sú súčasťou zaslanej výpovede do poisťovne. Zároveň môže poisťovňu požiadať o vrátenie nespotrebovaného poistného. 

Poisťovňa môže žiadosť o vypovedanie zmluvy zamietnuť a to z dôvodu nedodržania niektorých z vyššie spomínaných časových intervalov.

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.