setritesnami.sk

Edit Content

Výpoveď PZP - online formulár

Vyplňte nasledujúci formulár a náš systém Vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy PZP. Vygenerovaný dokument podpíšte a doručte Vašej poisťovni buď elektronicky, poštou alebo osobne.
Vygenerovať výpoveď PZP/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Poistník

Vygenerovať výpoveď PZP/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Ak si prajete zrušiť PZP, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy zákonného poistenia, ktoré po vytlačení môžete doručiť vašej poisťovni.
Zaslať doklad o bezškodovom priebehu

Adresa trvalého bydliska / sídla

Ako vypovedať poistnú zmluvu PZP

Ak vám poisťovňa nezašle oznámenie o zmene poistného najneskôr 10 týždňov pred výročím, môžete poistenie vypovedať kedykoľvek pred začiatkom nového poistného obdobia.

Ako pri výpovedi poistenia postupovať?

Zadajte do formulára dôvod výpovede a všetky potrebné údaje, a jednoduchým spôsobom získate výpoveď poistnej zmluvy. Vygenerujte si písomnú výpoveď, priložte prípadne doklad preukazujúci dôvod a zašlite do poisťovne najlepšie doporučene alebo zaneste priamo na pobočku poisťovne.

Dôvody pre vypovedanie PZP

Poistná zmluva PZP zaniká alebo ju možno ďalej vypovedať okrem zákonných dôvodov aj z dôvodu:

  • zmeny vlastníka vozidla – predaj vozidla
  • vyradením vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
  • odcudzením vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
  • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
  • neuhradením upomienky v termíne stanovenom poistiteľom
  • dohodou (medzi poisťovňou a poistníkom)
  • podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy
Čo treba priložiť k výpovedi PZP?

Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, je vždy nutné k výpovedi priložiť kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť výpovede.

  • pri predaji vozidla je potrebná kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom
  • pri vyradení vozidla z evidencie potvrdenie o vyradení alebo protokol o ekologickej likvidácii
  • pri odcudzení vozidla protokol od Polície SR.

Poistnú zmluvu môže vypovedať len poistník alebo ním poverená osoba s plnou mocou

Poisťovňa môže žiadosť o vypovedanie zmluvy zamietnuť a to z dôvodu nedodržania niektorých z vyššie spomínaných časových intervalov.

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.