setritesnami.sk

Edit Content

Výpoveď poistenia zodpovednosti zamestnanca - online formulár

Vyplňte nasledujúci formulár a náš systém Vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy zodpovednosti zamestnanca. Vygenerovaný dokument podpíšte a doručte Vašej poisťovni buď elektronicky, poštou alebo osobne.

Vygenerovať výpoveď pre poistenie zodpovednosti zamestnanca o zániku poistnej zmluvy

Poistník

Vygenerovať výpoveď pre poistenie zodpovednosti zamestnanca/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Ak si prajete zrušiť poistenie zodpovednosti zamestnanca, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy zákonného poistenia, ktoré po vytlačení môžete doručiť vašej poisťovni.

Adresa trvalého bydliska / sídla

Ako vypovedať poistenie zodpovednosti zamestnanca

Dôvody pre výpoveď poistenia zodpovednosti zamestnanca
  • koniec poistného obdobia – s doručením výpovede minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
  • zo zákona bez udania dôvodu – do 2 mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti zamestnanca
  • nesúhlas s navýšením poistného – v lehote 1 mesiaca od doručenia oznámenia o navýšení poistného
  • zmena zamestnávateľa
  • ukončenie činnosti poisteného, zrušenie oprávnenia na podnikateľskú činnosť či zánik poisteného
  • odpadnutie možnosti nastania poistnej udalosti
  • výpoveď po poistenej udalosti – do 1 mesiaca od poskytnutia poistného plnenia alebo zamietnutia poistného plnenia
Ako pri výpovedi poistenia postupovať?

Zadajte do formulára dôvod výpovede a všetky potrebné údaje, a jednoduchým spôsobom získate výpoveď poistnej zmluvy. Vygenerujte si písomnú výpoveď, priložte prípadne doklad preukazujúci dôvod a zašlite do poisťovne najlepšie doporučene alebo zaneste priamo na pobočku poisťovne.

V prípade nutnosti, si poisťovňa vyžiada potrebné dokumenty, ako nap. úmrtný list poistneného v prípade jeho smrti.

Výpoveď môže podať len:

  • poistník alebo ním poverená osoba na základe platnej plnej moci

Poisťovňa môže žiadosť o vypovedanie zmluvy zamietnuť a to z dôvodu nedodržania niektorých z vyššie spomínaných časových intervalov.

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.