setritesnami.sk

Edit Content
Škoda zavinená zamestnancom

Čo robiť v prípade škody zavinenej zamestnancom

1. Zabezpečte, aby neprišlo k zväčšeniu škody
 • v závislosti od povahy poistnej udalosti urobte všetko potrebné, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, prípadne neprišlo k ďalším škodám
 • ak je to možné, neodstraňujte alebo nepremiestňujte poškodené veci 
2. Kontaktujte svoju poisťovňu
 • telefonicky informujte poisťovňu o vzniku poistnej udalosti
 • pracovník poisťovne vám poskytne informácie, ako máte v danej situácii postupovať
 • dohodne sa s vami na obhliadke zničených alebo poškodených vecí
 • v prípade potreby kedykoľvek kontaktujte infolinku svojej poisťovne
 
3. Zdokumentujte miesto škodovej udalosti
 • ak z nejakých dôvodov (bezpečnostných, zdravotných…) nie je možné čakať bez zmeny na obhliadku, vždy najprv situáciu na mieste dôkladne zdokumentujte
 • vytvorte si fotodokumentáciu príčiny a priebehu (príp. videozáznam)
 • zabezpečte si vyjadrenie prípadných svedkov škodovej udalosti
 • odložte si poškodené veci alebo ich zbytky, ak je to možné
 
4. Dodajte potrebné doklady do poisťovne
 • zhromaždite a vypíšte všetky potrebné doklady
 • doručte ich do poisťovne bez zbytočného odkladu osobne alebo doporučene poštou (záleží od podmienok poisťovne)
 • vždy sa však riaďte aj pokynmi pracovníka poisťovne
 • počkajte na vyjadrenie poisťovne a vyplatenie náhrady škody
5. Doklady o poistnej udalosti žiadané poisťovňou

V závislosti od typu škody a poistnej udalosti môže poisťovňa žiadať aj nasledujúce dokumenty: 

 • doklady určujúce hodnotu poškodenej alebo zničenej veci: doklad o kúpe, faktúra a pod.,
 • doklady preukazujúce zodpovednosť poisteného za škodu: zmluva o dielo, zákazkový list, doklad o prevzatí veci do opravy a pod.,
 • doklady za opravu poškodenej veci, odpredaj so zľavou alebo zostatkovú hodnotu,
 • protokol o dopravnej nehode (pri havárii), uznesenie polície (pri havárii či strate veci), správu od hasičov (pri požiari) a podobne.

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.