setritesnami.sk

Edit Content
Škoda na nehnuteľnosti alebo v domácnosti

Čo robiť v prípade škody na nehnuteľnosti alebo v domácnosti

1. Poistná udalosť
  • Nahlásiť a dokázať vznik a výšku škody je povinnosťou poisteného. Bez vášho vyjadrenia a ďalších dokumentov (napr. dokladov či čestného vyhlásenia o nadobudnutí, fotografií, záznamu o udalosti od Polície SR a pod.) nie je možné udalosť vyšetriť a preplatiť.
  • Keď škodu nahlásite, poisťovňa začne tzv. likvidáciu poistnej udalosti. Súčasťou môže byť aj fyzická prehliadka poškodeného majetku technikom poisťovne či online videoprehliadka. V tejto fáze sa posúdi nárok na poistné plnenie a vyčísli škoda. Ak nárok poisťovňa uzná, vyplatí vám alebo poškodenému poistné plnenie za vzniknutú škodu.
2. Ako správne postupovať
  • Poistnú udalosť nahláste vždy čo najskôr a hlavne ešte predtým, než začnete odstraňovať jej následky. V určitých prípadoch je však potrebné škodu začať odstraňovať ihneď z dôvodu nevyhnutných bezpečnostných, hygienických alebo preventívnych opatrení, ktoré majú zabrániť ďalším škodám či zväčšovaniu aktuálnych. Napr. odstráňte mokrý nábytok či textílie, aby sa v byte nerozšírila pleseň. V takom prípade poškodené veci niekde uložte. Ak veci nie je možné skladovať a je nutné ich rovno zlikvidovať, všetko zdokumentujte fotkami a odložte si aj doklady o likvidácii (napr. potvrdenie zo zberného dvora).
  • Do odstraňovania následkov sa pusťte až vtedy, keď situáciu obhliadne technik poisťovne, prípadne po komunikácii s pracovníkom poisťovne a postupujte podľa ich pokynov. Aby vám poisťovňa škodu uznala, detailne zaistite všetky dôkazy a zapíšte si kontaktné údaje svedkov. Ak je udalosť spojená s porušením právnych noriem (napr. krádež, lúpež, vandalizmus), vždy kontaktujte políciu.
  • Možností, ako poistnú udalosť nahlásiť, je viacero. Takmer všetko sa dá vyriešiť rýchlo a pohodlne online. Najprv si vyberiete, či chcete riešiť škodu z poistenia majetku alebo zodpovednosti. Od toho sa odvíja, čo budete musieť oznámiť poisťovni. Ak škodu oznamujete online, môžete hneď elektronicky pripojiť aj potrebné dokumenty (papierové môžete odfotiť mobilom a priložiť), likvidáciu škody tým urýchlite. Nahláste aj číslo poistnej zmluvy, z ktorej chcete nárok uplatniť. Hlásenie škody prostredníctvom webového formulára poisťovne je jednoduché a transparentné. Ponúka aj priamu komunikáciu s likvidátorom poistnej udalosti či sledovanie stavu spracovania. Ďalším spôsobom riešenia poistnej udalosti je e-mailová komunikácia alebo zaslanie formulárov a podkladov poštou.

Tip pre vás: Skontrolujte, či má poisťovňa vaše aktuálne kontaktné údaje. Ak chcete komunikovať z inej adresy (bydliska alebo aj e-mailovej), pri nahlasovaní škody zároveň nahláste aj zmenu kontaktných údajov.

 
  • Poistné plnenie by vám malo byť vyplatené  do 15 dní od uzavretia poistnej udalosti. Pri škodách, kde je potrebné napríklad odborné posúdenie statiky budov, to môže trvať podstatne dlhšie.
  • Ak sa šetrenie poistnej udalosti neskončí do 1 mesiaca po jej nahlásení, pričom je preukázaný nárok na poistné plnenie, máte ako poistený právo písomne žiadať o primeraný preddavok.

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.