setritesnami.sk

Edit Content
Úraz alebo choroba v zahraničí

Čo robiť pri úraze alebo chorobe v zahraničí

1. Kontaktujte asistenčné služby vašej poisťovne

poradia vám ako postupovať v prípade núdzovej situácie

 • vyhľadajú a odporučia vám najbližšie zdravotnícke zariadenie
 • zabezpečia vám tlmočenie pri styku s ošetrujúcim lekárom, políciou či zahraničnými úradmi
 • zabezpečia platbu za vaše ošetrenie alebo pobyt v nemocnici, a v prípade, že ste nemohli využiť predpokladaný dopravný prostriedok, zaistia aj váš návrat domov

TIP! Pri kontaktovaní asistenčných služieb je potrebné uviesť číslo poistnej zmluvy, vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, na ktorom budete zastihnuteľný, a tiež vlastný stručný popis udalosti.

 
2. Vyhľadajte odbornú lekársku pomoc
 • ak nepoznáte miestne pomery, vždy sa riaďte pokynmi asistenčnej služby vašej poisťovne, tá vám najlepšie poradí, ktoré zdravotnícke zariadenie si v danej krajine máte vybrať
 • vyhýbajte sa drahým, súkromným lekárom a klinikám, ich úkony vám môže poisťovňa odmietnuť preplatiť
 
3. Predložte ošetrujúcemu lekárovi doklad o cestovnom poistení
 • v rámci Európskej únie vám na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti síce stačí európsky preukaz poistenca, ale ten vám zabezpečí starostlivosť v takom rozsahu a za takých podmienok, aké majú domáci, tzn. budete musieť rovnako ako oni niesť finančnú spoluúčasť pri ošetrení, liekoch či zdravotníckych pomôckach, ktorá býva často až vo výške 100 %
 
4. Nechajte sa ošetriť a liečte sa podľa pokynov lekára
 • užívajte vždy len také lieky, ktoré vám ošetrujúci lekár predpísal alebo odporučil
 • ak ste za lekárske úkony platili v hotovosti, nezabudnite si od ošetrujúceho lekára vyžiadať doklad o zaplatení
 
5. Vyžiadajte si od lekára všetky potrebné dokumenty
 • požadujte vydanie všetkých dokladov, ktoré potvrdzujú rozsah úrazu, diagnózu, vykonané úkony a uhradené náklady
 • požadujte vždy predloženie originálov lekárskych záznamov a dokladov o úhrade nákladov, kópie vám totiž nemusí poisťovňa uznať
 • nepodpisujte nič, čomu nerozumiete, ak niektoré dokumenty predsa len podpísať musíte, urobte tak len s písomnou výhradou, že ste príslušnému záznamu nerozumeli
 
6. Nahláste poistnú udalosť a vydokladujte jeho ošetrenie poisťovni
 • nahláste poistnú udalosť poisťovni cez kontakty uvedené v poistnej zmluve alebo cez jej asistenčnú službu
 • náročné, opakované ambulantné výkony, drahšie úhrady, hospitalizáciu či poistnú udalosť mimo Európy oznámte svojej poisťovni okamžite
 • písomné oznámenie o vzniknutej poistnej udalosti spolu s lekárskou správou a ďalšími dokumentmi zašlite poisťovni najneskôr do 30 dní

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.