setritesnami.sk

Edit Content
Strata alebo krádež batožiny a dokladov

Čo robiť pri strate alebo krádeži batožiny a dokladov

1. Kontaktujte asistenčnú službu poisťovne
 • Pred kontaktovaním asistenčných služieb si pripravte číslo poistnej zmluvy, nájdete ho na vašej asistenčnej karte. Urýchlite tým hovor a operátor bude mať presné informácie o rozsahu vášho poistenia.
 • Operátor vám poskytne pomoc a poradí, ako postupovať
 • Doporučí Vám kontaktovať políciu, prepravnú spoločnosť alebo ubytovacie zariadenie podľa vzniknutej situácie
 • Informuje vás, ktoré dokumenty budete potrebovať na následné riešenie poistnej udalosti
 • Poradí aj pri obstarávaní nových vecí a pri vybavovaní nových dokladov, poskytne adresu zastupiteľských úradov a podobne.
 
2. Poškodenie, stratu alebo krádež danej veci okamžite nahláste
 • ak sa vám poškodila alebo stratila batožina počas cesty, nahláste to okamžite prepravcovi a spíšte s ním riadny zápis, ktorým sa batožina identifikuje, príp. opíše jej poškodenie
 • Poškodenú batožinu sa snažte čo najdôkladnejšie vyfotografovať alebo inak zdokumentovať rozsah škôd.
 • pri strate, resp. podozrení na krádež batožiny, dokladov, platobných kariet alebo hotovosti, udalosť ihneď nahláste na najbližšom útvare miestnej polície a spíšte s nimi protokol o hlásení krádeže alebo straty
 • Dbajte na to, aby bolo v protokole uvedené, aké veci boli odcudzené, kedy prišlo k ich krádeži, kde presne sa veci nachádzali a či bolo miesto, z ktorého zmizli, uzamknuté.
 • ak došlo k poškodeniu alebo odcudzeniu vecí z ubytovacieho priestoru alebo z úschovne, informujte okrem polície aj prevádzkovateľa zariadenia, od ktorého si vyžiadajte potvrdený písomný doklad o vzniku škody so zoznamom zmiznutých vecí

POZOR! Všetky dokumenty, potvrdzujúce poškodenie, stratu alebo odcudzenie vašej batožiny a dokladov, si riadne uschovajte, budete ich potrebovať pri vybavovaní náhradných dokladov a preukazovaní vzniku poistnej udalosti poisťovni.

 
3. Kontaktujte a informujte všetky potrebné inštitúcie
 • stratu alebo krádež platobnej karty, kľúčov či prístupových kariet bezodkladne nahláste svojej banke, príp. príslušnej inštitúcii a požiadajte ju o ich okamžité zablokovanie
 • zmiznutie či stratu mobilného telefónu nahláste svojmu mobilnému operátorovi a požiadajte o zablokovanie SIM karty
 • odcudzenie zdravotného preukazu oznámte čo najskôr svojej zdravotnej poisťovni
 
4. Nárokujte si odškodnenie za vzniknutú škodu
 • ako cestujúci leteckej spoločnosti máte vždy nárok na odškodné, ktorého výška sa však môže líšiť v závislosti od prepravcu, cestovnej triedy, alebo aj toho, či máte alebo nemáte v cieľovej destinácii trvalý pobyt; letecké spoločnosti si väčšinou vyhradzujú 24 hodín na doručenie omeškanej batožiny bez možnosti kompenzácie
 • odškodnenie je povinný vám uhradiť aj prevádzkovateľ zariadenia, z ktorého vám boli odcudzené vaše veci; žiadosť o náhradu škody podajte písomne a jej prevzatie si nechajte potvrdiť
 
5. Požiadajte o vydanie náhradných dokladov
 • žiadosť podajte na slovenskom zastupiteľskom úrade alebo generálnom konzuláte SR; ak sa v danej krajine nenachádzajú, obráťte sa na ktorýkoľvek iný zastupiteľský úrad členskej krajiny EÚ
 • vyplňte žiadosť, uhraďte správny poplatok a k žiadosti priložte:
  • potvrdenie od polície,
  • dve farebné fotografie pasového formátu
  • doklad, ktorým preukážete svoju totožnosť, pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (môže to byť občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list, resp. kópia strateného dokladu)

POZOR! Ak doklad po nahlásení jeho zmiznutia na polícii predsa len nájdete, nesmiete ho používať. Strata je už totiž registrovaná v elektronických systémoch polície a na hranici by ste mohli byť obvinení z toho, že cestujete s ukradnutým alebo strateným dokladom.

 
6. Po návrate na Slovensko požiadajte o vystavenie nových dokladov
 • doklad vydaný zastupiteľským úradom v zahraničí má obmedzenú územnú a časovú platnosť a je určený len na návrat späť na Slovensko
 • žiadosti o vystavenie nových dokumentov podávajte priamo tým inštitúciám, ktoré sú poverené ich vydávaním

TIP! Pri vybavovaní nových preukazov je vhodné mať už vystavený nový občiansky preukaz, na jeho základe sa totiž overuje vaša identita a akúkoľvek zmenu občianskeho preukazu musíte hlásiť všetkým inštitúciám, ktoré vás evidujú alebo vám poskytujú služby.

 
7. Nahláste vzniknutú poistnú udalosť vašej poisťovni
 • najneskôr do 15 dní od návratu na Slovensko oznámte poistnú udalosť poisťovni spolu s príčinami a okolnosťami jej vzniku, a to písomne s priložením všetkých potrebných dokumentov
8. Pri vykradnutí motorového vozidla je možné škodu riešiť z viacerých typov poistenia
 • Havarijné poistenie, ak je v ňom dohodnuté poistenie batožiny
 • Cestovné poistenie s pripoistením batožiny
 • Poistenie domácnosti – iba výnimočne a zvyčajne len na území Slovenska
 • Iné pripoistenie zakúpené s konkrétnym odcudzeným predmetom a viazaným naň
 

Kontakt

Zavolajte nám

‭+421 904 573 996‬

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
8:00 – 17:00 

Napíšte nám

info@setritesnami.sk

Zanechajte nám správu

Máte otázku alebo potrebujete poradiť v konkrétnej oblasti? Vyplňte náš kontaktný formulár, zadajte oblasť záujmu a my sa vám ozveme.